Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Sboru

Sbor dobrovolných hašičů byl založen r. 1939 a byl založen 14 členy. Při ustavující schůzi byli zvoleni:

předsedou:Šenkypl František

velitelem:Koutný Ladislav

jednatelem:Michal Jan

pokladníkem:Krotký Stanislav

Protože sbor neměl žádné materiální prostředky,jeho činnost se zakládala zejména na preventivní přípravě. Roku 1951 byl zakoupena stříkačka PS-8 se základním vybavením. Po roce 1951 se začal sbor pravidelně zúčastňovatpožárních soutěží a umísťoval se na předních místech. Požární sbor měl 20 členů. V roce 1954 bylo založeno družstvo,které mělo 7 členů. Došlo ke změně funkcionářů:

předseda:Fujdl Vladivoj

velitel:Krotký Stanislav

strojníkem:Křivan Jaroslav

jednatelem:Michal Jan

Roku 1973 se stal velitelm Šenkypl Bohuslav a předsedouKřívánek Jan,v roce 1977 se stal velitelem Veselý Jiří a jednatelem Koutný Stanislav, roku 1980 se stal předsedou Štěpanovský Bohuslav st. a r. 1988 se stal předsedou Veselý Jiří,velitelem Křivan Josef ml. a jednatelem Bobu Josef.

Sbor každoročně pořádal poutní taneční zábavu na parketě. Účastnil se požárních soutěží se stříkačkou PS-8.

Dále se sbor podílel na výstavbě víceúčelové budovy a požární zbrojnice,členové se zavázali,že každý odpracuje 100 hodin.

Po výstavbě požární zbrojnice byla zakoupena stříkačka PS 12,naše družstvo mohlo tedy ostatním kounkurovat, pak se při soutěžích umísťovalo  do 3. místa. Následně se podařilo zkoupit ještě jednu stříkačku,takže sbor má nyní 1 ks PS-8 a 2ks PS-12